Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:4
Wczoraj:5
W tym tygodniu:9
W tym miesiącu:32
Wszystkich:265414
Home

UCHWAŁA NR 3/2012

Uchwała nr 3/2012

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borowce w Gminie Dąbrowa Zielona

z dnia 24 września 2012 r.

 

 

W sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie gminy Dąbrowa Zielona

na rok 2013

ze środków Sołectwa Borowce w ramach funduszu sołeckiego.

 

 

    Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) i uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

   Wnioskuje się do Wójta Gminy Dąbrowa Zielona i Rady Gminy Dąbrowa Zielona

o uwzględnienie w budżecie gminy Dąbrowa Zielona na 2013 rok – następujących przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – jak załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierz się Sołtysowi Sołectwa Borowce.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                     Sołtys                                                                          Przewodniczący Zebrania