Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:0
Wczoraj:0
W tym tygodniu:9
W tym miesiącu:32
Wszystkich:265414
Home Inicjatywy społeczne

Inicjatywy społeczne

Koncepcja rozwoju społeczności lokalnej koncentruje sie na ludziach, uwzględniając ich doświadczenia i zachęcając do korzystania z możliwości stawania się pełnymi uczestnikami na społecznej scenie zmian.

Powodzenie zależy przede wszystkim od aktywności obywateli, od ich rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwoju. Tego nie da się zapisać, to trzeba wspólnie wypracować. Nie uruchomi się bowiem prawdziwego lokalnego rozwoju bez poruszenia całego miejscowego środowiska, bez połączenia wszystkich sił dla osiągnięcia wspólnego celu.

W przypadku realizacji projektu na utworzenie "Świetlicy" wieś Borowce osiągnęła sukces integracyjny. W realizację projektu zaangażowało się 26 osób - mieszkańców wsi. Stanowi to 40% ludności w wieku produkcyjnym ( 37 mężczyzn + 27 kobiet ). Wykonali oni sami we własnym zakresie wg posiadanej wiedzy i umiejętności prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlicy. Sami oprawili nowe okna, wstawili nowe drzwi, wykonali prace murarskie (rozbiórka i zamurowanie ) , zmodernizowali instalację elektryczną , postawili ścianki działowe, naprawili podłogi, położyli panele i glazurę, gipsówkę na ścianach i je pomalowali. Nie było łatwo zmobilizować ludzi do działania . Wszystko zależało od tego, czy większość porzuci mocno zakorzenione wzory tzw. wyuczoną bezradność, a zależało to tylko od tego czy jako społeczność osiągnie sukces. Wspólnymi siłami , dobrowolnością udziału uczestników, partnerstwa społeczności , wspólnie ustalonego problemu i sposobu jego rozwiązania, wieś Borowce osiągnęła zamierzony cel - zgodnie z tym, że "żaden problem nie jest na tyle poważny, by nic się nie dało z nim zrobić".

Społeczność lokalna przyjmując wspólną odpowiedzialność  za realizację zadania i jego utrzymanie, nadal wykazuje dużą aktywność i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością świetlicy, bo takie ,jak to bywa w życiu, czasami występują. Wszyscy sprawni fizycznie mieszkańcy wsi angażują się w realizację projektu związanego ze wzmocnieniem świetlicy, adaptacją dodatkowego pomieszczenia i jego remontem. Otoczenie świetlicy, działka na której stoi budynek jest systematycznie porządkowane i sprzątane przez mieszkańców.

Utrzymanie świetlicy stanowi dla społeczności wsi Borowce priorytetowy cel  -  jeden z wielu zamierzonych . Na zebraniach wiejskich, w których uczestniczy i wykazuje zainteresowanie coraz więcej osób, omawiane są na pierwszym miejscu sprawy dotyczące świetlicy, jej problemy i sposoby ich rozwiązania. Społeczność lokalna wspomaga liderów w tworzeniu nowych projektów mających się przyczynić  do poprawy jakości życia na wsi.  Aktywność  i zaangażowanie społeczeństwa idzie dalej. Wzorem "Świetlicy", mieszkańcy sami w roku bieżącym wybudowali garaż na samochód strażacki, który od dłuższego czasu garażował na prywatnej posesji.

Mieszkańcy wsi partycypują w tworzeniu planu odnowy miejscowości, uczą się umiejętności funkcjonowania w zbiorowości i wraz z nią przestrzegania ustalonych reguł i norm.

I to właśnie jest gwarancją realizacji i utrzymania dotychczasowych i nadchodzących zmian.

Pracujemy dalej - realizujemy od 18.09.2008 r. projekt pod nazwą "Świetlica szansą dla dzieci wiejskich" w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu "Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży".
Do dnia 06.10.br wykonano już wiele prac adaptacyjno-remontowych dodatkowego, przeznaczonego dla potrzeb społeczności lokalnej  pomieszczenia. Wymieniono jedno okno, wykonano prace murarskie, położono siatkę pod tynk na suficie i ścianach, które są obecnie  szpachlowane. Prace wykonują w czasie wolnym od pracy wolontariusze - panowie - Mieczysław Smaga, Krzysztof Górnicz i Tadeusz Łopacki. W pracach przygotowawczych do remontu uczestniczyli panowie -  Krzysztof Adamczyk, Mirosław Kosiń, Stanisław Kochańczyk i Tadeusz Kosiń.
----------------------------------------------------------------------------
29.11.2008 r. mieszkańcy wsi zakończyli prace adaptacyjno remontowe pomieszczenia, które będzie wykorzystywane do organizowania zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju spotkań, zebrań, imprez okolicznościowych itp. Wszystkie prace wykonano nieodpłatnie, a było ich bardzo wiele: wymiana i oprawienie czterech okien, położenie nowych tynków, pomalowanie ścian, wykonanie nowych schodów na scenę i listew przypodłogowych oraz prace przygotowawcze i porządkowe. W realizacji tego zadania uczestniczyło 16 osób - aktywnych obywateli naszej miejscowości.
>>A teraz wygląda to tak

29.06.2009 r. rozpoczęliśmy prace nad realizacją projektu "Świetlica szansą dla dzieci wiejskich" w ramach następnego konkursu pod nazwą "Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży". W projekcie przewidziano m.innymi wymianę pokrycia dachowego z nowym orynnowaniem i budowę nowych kominów,  a wykonanie tych prac zadeklarowali mieszkańcy wsi.

W dniu 07.08.2009 r. zakończono prace przy remoncie dachu budynku świetlicy. Szczególne podziękowania należą się Panu Marcinowi Szczepańczykowi, który wybudował dwa nowe kominy, a także Panom -  Krzysztofowi Górniczowi i Tadeuszowi Łopackiemu, którzy położyli nową papę i budynek orynnowali.

W dniu 27.08.2009 r.  13 mieszkańców porządkowało teren,  na którym zostanie zamontowany zestaw zabawowy dla dzieci i młodzieży. W pracach brali udział rodzice i dziadkowie naszych dzieci, a  także same dzieci, które z wielkim zaangażowaniem zbierały śmieci , chwasty i wykopane kamienie.

W okresie od dnia 15.09.2009 r. do dnia 30.09.2009 r. społeczność lokalna sołectwa Borowce zagospodarowała skwer w centrum wsi w ramach konkursu  " Przedsięwzięć Odnowy Wsi". Na wcześniej przygotowanym terenie,  mieszkańcy ułożyli 30 mb chodnika, na którym ustawiono pięć ławek i nasadzono krzewy ozdobne. Urządzenia zabawowe dla dzieci uzupełniły zagospodarowanie skweru.

Wypiękniała działka komunalna leżąca z prawej strony wjazdu do Borowców. To tutaj mieszkańcy wykonali z własnych środków palenisko, ławeczki i huśtawkę. Miejsce to ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale też przybywającym do naszej miejscowości turystom.

W roku 2011 zakończono budowę wiaty biesiadnej. Wiatę wyposażono w stoły i ławki oraz wybudowano palenisko. Wszystkie prace, zarówno budowlane jak i stolarskie wykonali mieszkańcy Borowców.

Zakończono przygotowanie terenu pod boisko dla dzieci i młodzieży. Od roku 2009 wożono ziemię ,  wycinano krzewy i zarośla, zbierano kamienie i wyrównywano działkę o powierzchni ok. 12a. W maju 2012 wysiano trawę, która już kilkakrotnie była skoszona. Tu też większość prac zwiazanych z przygotowaniem terenu wykonali mieszkańcy.

W roku 2012 mieszkańcy wybudowali murek oporowy przed wejściem do podpiwniczenia budynku świetlicy, na scenie w sali świetlicowej położyli nową podłogę. Przygotowali także opał do ogrzewania świetlicy - porąbali i ułożyli drewno.

W  roku 2013 postawiono altankę dla potrzeb turystycznych, wszystkie znajdujące się na działkach komunalnych urządzenia zabawowe i wypoczynkowe zostały zakonserwowane, odświeżone - pomalowane. Mieszkańcy Borowców dbają o wizerunek swojej wsi - co roku kilkakrotnie koszą, grabią i porządkują zagospodarowane działki komunalne.

 

Kalendarz

14 Grudnia 2017
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Izydor, Naum,
Pompejusz,
Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało 18 dni.

Mini galeria