Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:0
Wczoraj:0
W tym tygodniu:9
W tym miesiącu:32
Wszystkich:265414
Home

Archiwum 2009

 

W dniu 30.12.2009 r. w świetlicy, w wesołej atmosferze, żegnano stary rok. Na zabawie choinkowej, przy dobrym poczęstunku, bawiło się 20 dzieci oraz rodzice i zaproszeni goście.

Przykładowy obraz

 

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA....

Wybrany obraz

 

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia odwiedzili nas kolędnicy. Dzieci z naszej świetlicy składały wierszem i kolędą życzenia pomyślności w Nowym Roku. W zamian za życzenia gospodarze obdarowywali kolędników światecznymi przysmakami i wykupywali się drobnymi datkami. Było to od wielu lat pierwsze "kolędowanie" w wykonaniu naszych młodych obywateli. Udana impreza potwierdza zasadność utworzenia we wsi świetlicy dla dzieci i młodzieży. To właśnie tam, pod okiem instruktora do zajęć plastyczno-teatralnych tworzą się pomysły i scenariusze okolicznościowych występów.

 

20.12.2009 r. W Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym na Anioła, zorganizowanym w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach - III miejsce zajęła Ewelina Szyda, uczęszczająca do naszej świetlicy "Leśny Zakątek".

 

07.12.2009 r. Świetlica "Leśny Zakątek" zaprosiła dzieci i młodzież z rodzicami na imprezę "Mikołajkową". Zaproszony do udziału w zabawie "Mikołaj" rozdawał w wesołej atmosferze pod choinką prezenty . Później, przy dobrym poczęstunku, bawiono się do wieczora.

Wyróżnione w konkursie  "Papierowy Świat" dzieci, brały udział w warsztatach plastycznych czerpania papieru. Warsztaty  zorganizowała w dniu 18.11.2009 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Artystycznym.

 

Poniedziałek 09.11.2009 r. podczas Forum Sołtysów w Katowicach,  odebraliśmy w Sali Sejmu Śląskiego puchar i nagrodę za zajęcie III-go miejsca w kategorii "Najlepsza strona internetowa sołectwa" -  w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego". Możemy się poszczycić trzecim już pucharem otrzymanym w przedmiotowym konkursie.

>>Wręczenie nagród

Dzięki uprzejmości  Przykładowy obraz mamy możliwość obejrzenia reportażu z tej uroczystości

..........Zobacz film..........

 

Pismem z dnia 29.10.2009r. zwrócono się do Starosty Powiatowego w Częstochowie z prośbą o rozpatrzenie możliwości naprawienia w roku 2010 drogi powiatowej, biegnącej przez wieś Borowce.
Przykładowy obraz

W XIV Wojewódzkim Konkursie "Papierowy Świat" brały udział dzieci z naszej świetlicy. W dniu 23.10.2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej dwie z naszych uczestniczek - Ewelina Szyda i Paulina Grzesik otrzymały nagrody i dyplomy za własnoręcznie wykonane prace plastyczne.

>>Wyróżnione  prace  i  dyplomy

Na zebraniu wiejskim w dniu 17.10.2009 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie zmiany statutu sołectwa. Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt nowego Statutu Sołectwa Borowce.

Czytaj protokół...

15.10.2009 r. rozstrzygnięto konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego"Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspierane rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.O laury można było rywalizować w czterech kategoriach. W tegorocznej edycji konkursu wystartowały 33 gminy, a w kategorii  „Najlepsza strona internetowa sołectwa” - 15 sołectw w tym nasze , które otrzymało III miejsce w tej kategorii.

W Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach podczas Forum Sołtysów w dniu 9 .11.2009 r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

 

 

 

30.09.2009 r. zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą "Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Borowce". Na działce komunalnej nr 186 położono chodnik, który obsadzono krzewami i  postawiono na nim 5 ławek. Zabudowano także urządzenia zabawowe dla dzieci - huśtawki i jedną zjeżdżalnię. Projekt udało się zrealizować dzięki dotacji otrzymanej w  "Konkursie przedsięwzięć odnowy wsi", ogłoszonym przez  Województwo Śląskie w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 - 2010. Projekt wsparł finansowo Wójt Gminy Dąbrowa Zielona. Społeczność lokalna serdecznie dziękuje wszystkim donatorom.

>>Nasz skwerek

W dniu 29.09.2009r. przekazano Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona wniosek zawierający listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010. Zadania uchwalono na zebraniu wiejskim odbytym w dniu 25.09.2009 r. w którym uczestniczyło 21 mieszkańców naszego sołectwa.

Czytaj całość...

 

"Sprzątanie Świata" - w tegorocznej akcji w dniu 17.09.2009 r. dzieci i młodzież uprzątały śmieci w naszej wsi. Celem "Sprzątania  Świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

>> Sprzątanie naszego małego świata

14.09.2009 r. rozpoczęto realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Borowce" w ramach  VI edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi. Całość prac zawarta w projekcie będzie wykonana do 30.09.2009 r.

>>Tak mieszkańcy pracowali

Zakończyły się zajęcia z języka angielskiego i rytmiki,  zorganizowane i prowadzone w świetlicy "Leśny Zakątek" przez  Centrum Edukacji Atut w Częstochowie. W zajęciach uczestniczyły także dzieci z świetlicy w Soborzycach. W dniu 28.08.2009 r. wszystkim uczęszczającym na zajęcia dzieciom, uroczyście wręczono dyplomy ich ukończenia.

>>Dzieci na zajęciach

W dniu 27.08.2009 r. mieszkańcy porządkowali teren pod montaż zespołu zabawowego dla dzieci i młodzieży. Kilka godzin bronowano, kopano, usuwano pnie i korzenie, oraz grabiono zachwaszczoną działkę przeznaczoną na plac zabaw.

Na zebraniu wiejskim w dniu 20.08.2009 r. społeczność lokalna składała propozycje i wnioski na zagospodarowanie funduszu sołeckiego w roku 2010 . Omawiano przedsięwzięcia majace służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Ostateczny wniosek zostanie uchwalony przed 30.09.2009 r.

20.08.2009 r. dzieci i młodzież z naszej świetlicy pojechały na wycieczkę do Krakowa. Zwiedzały Zamek Królewski na Wawelu, Stare Miasto, udały się do Pałacu Biskupiego, gdzie nad głównym wejściem widnieje Okno Papieskie, a po południowym posiłku popłynęły gondolami po Wiśle. Wycieczkę zakończyły zwiedzaniem zamku w Ogrodzieńcu. I tym razem w wycieczce uczestniczyły dzieci z innych sołectw naszej gminy.

>>Kilka zdjęć z wycieczki

Dzieci i młodzież, wspólnie z kolegami z innych sołectw, zwiedzały w dniu 08.08.2009 r. Jurę Krakowsko-Częstochowską. Pan Marian Błaszczyk - przewodnik wycieczki, objaśniał dzieciom historię późnobarokowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z pierwszej połowy XVIII wieku oraz klasztoru kanoników regularnych laretańskich z XV wieku - w Mstowie. Zwiedzano także ruiny zamku w Olsztynie, którego budowę przypisuje się inicjatywie Kazimierza Wielkiego. A na dwukilometrowym grzbiecie skalnym podziwiano piękny zespół krajobrazowy z zamkiem mirowskim i bobolickim , z historą sięgającą XIV wieku. Wycieczkę zakończono zabawą przy ognisku i pieczonkach.

>>  Szlakiem Jurajskich zamków

Zakończono remont dachu na budynku mieszczącego świetlicę.Trzech mieszkańców wsi wykonało społecznie prace remontowe. Wybudowano dwa nowe kominy, położono papę termozgrzewalną i budynek orynnowano. W dniu 07.08.2009 r.mogliśmy ocenić i podziwiać efekt ich zaangażowania. Możemy się przestać obawiać, że remontowane od 2007 r. wnętrze budynku,  będzie w czasie opadów zalewane.

>> Na dachu pracowali

Na Borowcach coś się działo, a to dzięki pracownikom Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, którzy przystąpili do realizacji warsztatów teatralnych w ramach konkursu "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu". W dniach 23 - 25.07.2009 r.dzieci i młodzież pod okiem instruktorów wykonywały kukiełki i maski, tworzyły scenografię i uczyły się tekstów.  Uroczysta prezentacja spektaklu odbyla się na zakończenie warsztatów z udziałem społeczności lokalnej, którą zaproszono poprzez  hałaśliwy przemarsz przez wieś.

Przykładowy obraz

>> Zobaczcie jak to wygladało

Dzieci i młodzież z naszej świetlicy odwiedziły w dniu 18.07.2009 r. Aquapark w Tarnowskich Górach. Wróciły z wycieczki zadowolone i wypoczęte. Pogoda dopisała, frekwencja również .

>>Zdjęcia z wycieczki

W dniu 10.07.2009rozpoczęły się w naszej świeticy dodatkowe zajęcia z j.angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez Centrum Edukacji ATUT z Częstochowy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są w formie zabawy dla dzieci i młodzieży. W zajęciach uczestniczą również dzieci z świetlicy w Soborzycach.

09.07.2009 r. odwiedzili naszą wioskę pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Spotkali się z mieszkańcami w celu przeprowadzenia ankiety, która ma służyć do opracowania dla naszego sołectwa "Mapy zasobów i potrzeb". Dokument ten będzie miał istotny wpływ na przyszłość i rozwój naszej miejscowości.

W dniu 08.07.2009 r. po długich staraniach do naszej świetlicy podłączono  łącze internetowe. Dla naszych dzieci jak i pozostałych mieszkańców wioski otworzyło się " okno na świat " w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Nieprzebrane bogactwo ogólnoświatowej sieci internetowej jest teraz na wyciągnięcie ręki. Mamy kolejną szansę na pogłębianie wiedzy , zdobycie nowych umiejętności oraz wyrównanie poziomu rozwoju technologicznego z innymi miejscowościami kraju.

04.07.2009 r. Zagospodarowano działkę komunalną dla celów rekreacyjno - turystycznych. Mieszkańcy sami wykonali ławeczki i palenisko , a do korzystania zapraszają nie tylko społeczność lokalną, lecz także turystów i gości odwiedzających naszą wieś.

>> Patrzcie jak ładnie

30.06.2009 r. druga w bieżącym roku Jubilatka świętowała 90-teurodziny. Jubileusz uczczono na spotkaniu w świetlicy,  które zorganizowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystości wzięły udział prawie wszystkie mieszkanki wsi.

>> 90-te urodziny

Rada Sołecka na zebraniu w dniu 14.06.2009 r. ustaliła terminy i wykonawców projektu  " Świetlica szansą dla dzieci wiejskich " w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą " Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży "

01.06.2009 r. Dzień Dziecka spędzono przy ognisku. Dzieci piekły kiełbaski, tańczyły,śpiewały i dobrze się wspólnie bawiły.

Maj 2009 r.Według starej praojców tradycji, odprawiamy, celebrujemy i śpiewamy przy kapliczce nabożeństwa majowe. Co wieczór  we wsi się rozlega "Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone....."

Dzień Matki - 26.05.2009 r. Dzieci zaprosiły swoje mamy na przedstawienie, wręczyły im własnoręcznie wykonane laurki i kwiaty z bibuły, a następnie ugościły je małym poczęstunkiem.

W dniu 11.05.2009 r. odwiedzili naszą świetlicę goście z Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą pierwsze warsztaty teatralne w ramach programu "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu".

Sto lat, Sto lat.....tak kobiety wiejskie śpiewały Jubilatce, która w dniu 07.05.2009 r. obchodziła 90-te urodziny. Członkinie Koła Gospodń Wiejskich zorganizowały z Szanowną Jubilatką spotkanie w świetlicy, gdzie wspólnie , przy dobrym poczęstunku, świętowano , śpiewano i wspominano dawniejsze czasy.

>> Świętujemy jubileusz

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/37/12/2009 z dnia 29.04.2009 roku udzielił pomocy finansowej gminom województwa śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania nasza świetlica otrzymała dotację w wysokości 22500 zł. Zadanie wsparł finansowo Wójt Gminy Dąbrowa Zielona. Dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy i cała lokalna społeczność serdecznie donatorom dziękują.

Laughing D Z I Ę K U J E M Y Laughing

W dniu 28.04.2009 r.wystąpiliśmy z wnioskiem o udzielenie grantu do Programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich  - ze środków Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej". Grant chcemy przeznaczyć na zorganizowanie pikniku "Borowieckie grzybobranie", oraz na uszycie strojów ludowych dla członkiń KGW.

Dwunastu mieszkańców naszej małej miejscowości porządkowało w dniu 23.04.2009 r.działkę wokół garażu OSP i budynku świetlicy. Wywożono kamienie, grabiono i wyrównywano teren. Po zakończonej pracy spędzono  wieczór przy ognisku.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych dzieci uczęszczające do świetlicy wykonały w dniu 10.04.2009 r. kartki okolicznościowe, pisanki i inne prace dekoracyjne.

W dniu 07.04.2009 r. złożyliśmy wniosek o dotację do przedsięwzięć odnowy wsi na realizację zadania pod nazwą "Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Borowce".

Na zebraniu wiejskim w dniu 25.03.2009 r.omówiono warunki przystąpienia do konkursu "Przedsięwzięć Odnowy Wsi", podjęto uchwałę o wystąpienie do Wójta Gminy Dąbrowa Zielona z wnioskiem do wymienionego konkursu - o dofinansowanie zagospodarowania skweru w centrum wsi. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Planie Odnowy Miejscowości za rok 2008. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Dąbrowa Zielona : Pan Bogusław Dobrowolski Wójt Gminy, Pan Adam Szkop Przewodniczący Rady Gminy i Pan Andrzej Pączek W-ce Przewodniczący Rady Gminy

Dzieci i młodzież w ramach zajęć świetlicowych wykonały w dniu 20.03.2009 r. marzannę na XV Regionalny Konkurs na palmę, pisankę i marzannę organizowany przez GOK w Dąbrowie Zielonej. Uczestniczyły także w wycieczce po okolicy, szukając śladów wiosny. Obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie.

>> Nasza marzanna

W dniu 15.03.2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Dąbrowie Zielonej - Pan Stanisław Muszczak Komendant Gminny OSP, Pan Tadeusz Zieliński W-ce Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP , oraz Pan Tadeusz Ciastko W-ce Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Częstochowie. W trakcie zebrania kilkoro naszych druhów zostało odznaczonych.

>> Odznaczenia

Dzień Kobiet 08.03.2009 r.Panie z naszego Koła Gospodyń Wiejskich świętowały wspólnie przy dobrym  poczęstunku.  Imprezę odwiedzili przedstawiciele OSP, którzy w imieniu wszystkich druhów złożyli Paniom życzenia.  W radosnej atmosferze spędzono  popołudnie i wieczór.

>> Zdjęcia z imprezki

21.02.2009 r."Zapadł mrok, a wszędzie biało. Borowce nam zasypało. Lecz w oddali gra muzyka, słychać gwar -  młodzież naszej wioski żegna karnawał".

16.02.2009 r. złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą "Świetlica szansą dla dzieci wiejskich".

"By wytańczyć wszystkie żale, by się cieszyć w karnawale, aby w duszy lekko było, by radośniej , bardziej miło".Laughing Tak bawiliśmy się 14.02.2009 r.

10.02.2009 r. odwiedzili nasze sołectwo pracownicy Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Obecny Pan  Adam Radosz-Dyrektor Ośrodka , poinformował o zakwalifikowaniu nas do drugiego etapu konkursu "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu". Obecnym na spotkaniu mieszkańcom przedstawiono propozycję działań kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży, a także dla dorosłej części społeczeństwa.

Na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 07.02.2009 r, przy współudziale zaangażowanych mieszkańców wsi, podjęto decyzję w sprawie remontu pokrycia dachowego budynku, w którym mieści się świetlica.

W dniu 11.01.2009 r.mieszkańcy Borowców zorganizowali kulig. Zabawę rozpoczęto w centrum wsi, sanie sunęły przez Rogaczew, dalej leśnymi duktami do Maćkówki, gdzie porwano Wójta z małżonką . Po dwugodzinnym  "białym szaleństwie", w którym  uczestniczyło 24 mieszkańców,  dobiliśmy do mety na "ranczu" Łopackich. A tam przy ognisku i pieczonych kiełbaskach spędzono w sympatycznej i wesołej atmosferze niedzielne popołudnie.