Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:0
Wczoraj:0
W tym tygodniu:0
W tym miesiącu:738
Wszystkich:265266
Home OSP Borowce

UCHWAŁA NR 3/2010

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Uchwała Nr 3/2010

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borowce

odbytego w dniu 28.07.2010 r.

 

Na podstawie Statutu Sołectwa Borowce, Zebranie Wiejskie w Borowcach

uchwala co następuje


§ 1

W aktualnym Planie Odnowy Miejscowości sołectwa Borowce w pkt
VII. Wizja rozwoju wsi

w pkt 2 Opis planowanych przedsięwzięć - Remont części budynku stanowiącym własność komunalną Gminy dodaje się zdanie: " Planowana wartość inwestycji 180 tyś zł, Czas realizacji 2012 – 2013 ", oraz wprowadzić dodatkowy pkt 5 o następującym brzmieniu:

" 5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne."

W miejscowości Borowce wyróżniamy trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Pierwszy obszar to działka komunalna nr 141 o powierzchni 0,17 ha położona w południowo-zachodniej części miejscowości (przy drodze, na samym wjeździe do wsi). Częściowo zagospodarowana (palenisko, ławeczki, huśtawka) pełni dla społeczności lokalnej i przybywających do wsi gości ważną funkcję społeczną.

Drugim obszarem jest działka komunalna nr 186 o powierzchni 0,34 ha położona w centrum wsi przy drodze biegnącej w kierunku wschodnim do wsi Łysiny. Na terenie tym znajduje się budynek stanowiący mienie komunalne gminy, w którym mieści się świetlica dla dzieci i młodzieży o nazwie „Leśny Zakątek” oraz duża sala zaspokajająca potrzeby integracyjne społeczności lokalnej. Na działce tej jest zagospodarowany skwer (chodnik i ławeczki ) oraz mini plac zabaw dla dzieci. W przestrzeni publicznej teren ten spełnia bardzo ważną rolę dla mieszkańców Borowców.

Trzecim obszarem jest działka komunalna nr 178 o powierzchni 0,11 ha położona w południowo-wschodniej części wsi, przy drodze w kierunku Koniecpola. Znajdują się tam fundamenty po starej remizie, na bazie których społeczność lokalna zamierza postawić wiatę biesiadną dla własnych potrzeb.

Wieś Borowce posiada typową zabudowę skupioną po obu stronach przebiegającej przez wieś drogi, częściowo powiatowej, a częściowo gminnej.

Wszystkie wymienione tereny, ze względu na układ przestrzenny wsi, stanowią bardzo szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców tym bardziej, że Borowce są położone na terenach leśnych i nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi miejscowościami”.


§ 2

Wszelkie inne zapisy Planu Odnowy Miejscowości wsi Borowce pozostają bez zmian.

§ 3

Przyjąć ujednolicony Plan Odnowy Sołectwa Borowce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zobowiązać Sołtysa do niezwłocznego przedłożenia niniejszej uchwały wraz załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty w sołectwie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sołtys Przewodniczący zebrania

Kalendarz

23 Października 2017
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.

Mini galeria