Menu

Aktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj:0
Wczoraj:0
W tym tygodniu:0
W tym miesiącu:738
Wszystkich:265266
Home

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie statutu sołectwa Borowce

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/210/09
Rady Gmin Dąbrowa Zielona
z dnia 29 września 2009 rokuPROTOKÓŁ


z czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji
w sprawie zaopiniowania Statutu Sołectwa Borowce1. Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami było poznanie ich opinii w sprawie projektu Statutu Sołectwa Borowce.

2. Zebranie wiejskie konsultacyjne zostało przeprowadzone w dniu 17 października 2009 roku w Borowcach.

3. Na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Sołectwa Borowce zamieszkiwało 106 osób, z tego do udziału w konsultacjach uprawnionych było 94 osób.

4. W konsultacjach:

- udział wzięło14 osób,

- oddano głosów nieważnych - 0,

- oddano głosów ważnych. 14,

5. Za wyborem wariantu odpowiednio oddano:

- za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Statutu Sołectwa Borowce oddano:
12 głosów,

- negatywną opinię wyraziło  0 osób,

- 2 głosy wstrzymujące się z wyborem wariantu odpowiedzi.

6. Mieszkańcy Sołectwa Borowce pozytywnie opiniują projekt Statutu Sołectwa Borowce.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Zielona za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.

Treść protokołu podaje się do wiadomości mieszkańcom przez wywieszenie jego kopii na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

PODPISY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI:

Wg załączonej listy obecności

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

1. Anastazja Kosiń                                                          ..............................................................

2. Agnieszka Skrzypczyk                                                ..............................................................

3.Mieczysław Smaga                                                      ..............................................................